روانشناسی مثبت گرا چیست؟ چگونه مثبت گرا باشیم؟ | مجله هفتگی

ناشر : دانلود موزیک ویدیو

روانشناسی مثبت گرا چیست؟ چگونه مثبت گرا باشیم؟ | مجله هفتگی


برخلاف روانشناسی قدیمی که زیادتر بر روی دلایل و علامت های مریضی های روحی و روانی و آشفتگیات عاطفی تمرکز دارد، روانشناسی مثبت بر روی صفات، مدلهای فکری، رفتارها و تجاربی که به فکر کردن منجر می شوند و می توانند کیفیت زندگی روزانه شخص را خوب شدن بقسمتند، تاکید دارد.

این موارد امکان پذیر است در برگیرنده خوش بینی، معنویت، دلگرمیواری، خوشبختی، خلاقیت، پشتکار، عدالت و اراده آزادانه باشد.

روانشناسی مثبت گرا در مورد کاوش نقاط قوت شخص است و به جای تمرکز بر روی نقاط ضعف، بر روی نقاط مثبت شخص تاکید می کند. هدف از این گونه روانشناسی جانشین کردن اشکال قدیمی معالجه با اشکال مدرن نیست بلکه می خواهد تعادل مناسبتر و زیادتری در فرایندهای معالجه ای فراهم آورد.

این گونه روانشناسی چه وقتی مورد مصرف قرار می گیرد؟

روانشناسی مثبت را می توان بر روی بچه ها و بزرگسالان در مراکز آموزشی و مراکز مواظبت از تندرستی روحی و روانی اعمال کرد و به عنوان تمرینات مشاوره شخصی نیز از آن بهره برد. برای روانشناسی مثبت خارج از حوزه تمرینات معالجه ای همانند مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب وکارها، فضای بازی وجود دارد.

چه انتظاری بایست از این گونه روانشناسی داشته باشیم؟

روانشناسی مثبت اکثر به عنوان علم خوشحالی و شاد زیستن در دید گرفته می شود. یکی از سوالاتی که روانشناسان این حوزه تلاش دارند به آن جواب دهند این است: آیا شخص قادراست هموقت هم شاد باشد و هم واقعی و منطقی فکر کند؟ با اینکه روانشناسی مثبت مسائل موجود در جهان و در مردم را تایید می کند اما بر این باور است که شخص هنوز هم قادراست در چنین تقویتی خلاق، معنی گرا و شاد زندگی کند و به خوشنودی مناسبی دست یابد.

هدف از این طرز فکر کردن به حداقل رساندن فکرها و رفتار منفی در مردم و پیشرفت طزر فکر خوش بینانه است که قادراست زندگی شخصی، حرفه ای و دسته جمعی شخص را خوب شدن بقسمتد. مشاوران و معالجهگران این حوزه از گونه های متفاوت تجربیات و تداخلات برای یاری به مردم مصرف می کنند تا بتوانند آن ها را در مورد نقاط قوت خود آگاه سازند و بتوانند صفات و نقاط قوتشان را تثبیت کنند.

این گونه روانشناسی چگونه کار می کند؟

رواشناسی مثبت و حرکت آن از سال ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آغاز شد. این موضوع با معرفی رویکرد انسانی تر برای معالجه آغاز به کار کرد.

بعد از این معرفی، روانشناسان به این نتیجه رسیدند که تحقیق اسیب های موجود در شخص نقادراست یاریی به او بکند و او را از مسائل روحی و روانی باز دارد.

در اواخر سال ۱۹۹۰ روانشناسی به نام مارتیت سلیگمن به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از بروز مریضی های روحی، پژوهشگران و شرکت کنندگان بایست به دنبال تحقیق نقاط قوت مردم باشند و تنها بر روی نقاط منفی و نقاط ضعف او تمرکز نکنند.

او به این نتیجه رسید که تحقیق و خوب شدن صفات شخصیتی مثبت یک شخص قادراست او را در برابر بروز مریضی های روحی و روانی بیمه کند. به همین خاطر توصیه کرد که روانشناسی موفقیت آمیز در آینده نبایست تنها بر روی مسائل شخص تمرکز کند و بایست قدرت و نقاط قوت شخص را نیز مددید داشته باشد و بر روی خوب شدن آن ها تمرکز نماید. او تمریناتی را در حوزه خوشحالی و شادی توصیه کرد که می توان از آن ها در مردمی که افسردگی، نگرانی یا مسئلهی دارند مصرف نمود.

در روانشناسی مثبت بایست به دنبال چه چیزی باشیم؟

علم روانشناسی مثبت را می توان در تمام سطوح مربیگری، مشاوره و روان معالجه ای به کار برد. به دنبال شخص حرفه ای کارشناس و آگاه به علم روانشناسی مثبت بگردید. افزون بر یافتن شخصی که پس زمینه آموزشی مثبتی دارد، بایست به دنبال معالجهگری باشید که با او آسان هستید و می توانید مسائل شخصی خود را با او در میان بگذارید.